Ευθυγραμμιση

 a5_12
Η ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνσης του οχήματος αφορά τη ρύθμιση των γωνιών των τροχών του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τροχοί κινούνται, ακολουθώντας τη γεωμετρική, κεντρική γραμμή του οχήματος. Κάθε όχημα έχει το δικό του σύνολο στοιχείων δυναμικής ανά τροχό (κάμπερ, κάστερ, σύγκλιση, γωνία πορείας ), που προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
Το πιο σημαντικό πρόβλημα, που θα προκαλέσει η κακή ευθυγράμμιση, είναι η ανομοιόμορφη ή και γρήγορη φθορά των ελαστικών. Επίσης, το αίσθημα αστάθειας που προκαλεί το αυτοκίνητο κατά την κίνησή του, κυρίως σε υψηλές ταχύτητες, επηρεάζει το γενικότερο έλεγχο κατά την οδήγηση, και κατ’ επέκταση και την ασφάλειά σας!

Κόστος ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου σας 20 ευρώ.

img_20111013_120822